Estheticon.pl

Dr n. med. Lubomir Lembas jest ekspertem zabiegu Korekcja nosa na portalu Estheticon.pl.

Labioplastyka – informacje ogólne

Wskazania do zabiegu mają charakter estetyczny (rzadziej lekarski). Alternatywą dla zabiegu jest odstąpienie od operacji. Celem zabiegu jest zmniejszenie warg sromowych. Zabieg nie stanowi gwarancji poprawy życia intymnego.

Rodzaj znieczulenia:         miejscowe lub miejscowe + sedacja (w asyście anestezjologa)

Czas trwania zabiegu:       1,0 – 1,5 h.

Pobyt w klinice:                 minimum 6 h.

Badania kontrolne (w wyznaczonym miejscu i godzinach): 

po 7 dniach (kontrola stanu miejscowego; zakładane szwy są rozpuszczalne i nie wymają zdejmowania (same odpadną);

po 4-6 tygodniach (kontrola stanu miejscowego).

po 3 miesiącach (kontrola stanu miejscowego wstępna ocena ostatecznego wyniku zabiegu).

po 12 miesiącach (ostateczna ocena wyniku zabiegu).

W każdej chwili, gdy zajdzie taka potrzeba.

Leki po zabiegu:

Ogólnie dostępne leki przeciwbólowe (zwykle pacjentki nie skarżą się na ból po operacji);

Wskazane są maści z estrogenami lub globulki estrogenowe;

Okres rekonwalescencji:

Po każdej czynności fizjologicznej obmycie prysznicem okolicy operowanej;

Noszenie bielizny uciskowej podtrzymującej podpaskę higieniczną – rekomendowane majtki bawełniane.

Powrót do pracy umysłowej i do prowadzenia samochodu po 3-7 dniach (zwykle).

Powrót do pracy fizycznej po 14 dniach.

Uprawianie sportu po 4 tygodniach.

Zbliżenia z partnerem minimum po 6 tygodniach (zwykle). Jest to uzależnione od subiektywnych odczuć pacjentki.

Nieuniknione następstwa labioplastyki:

Przejściowe: obrzęk, zasinienia, ogólnie pojęte cierpienie (ból samoistny, tkliwość okolicy operowanej), delikatne plamienie krwiste lub płynem surowiczo-krwistym z linii zszytej rany; zaburzenia czucia w miejscu zabiegu - blizny (rzadko ale może być trwałe)

Trwałe: blizny, które po pewnym czasie są bardzo mało widoczne; drobne nierówności wzdłuż linii blizny.

Potencjalne powikłania:

Powikłania miejscowe ogólnochirurgiczne: krwiak (nagromadzenie się krwi w ranie operacyjnej wymagające ewakuacji, czasami konieczny jest kolejny zabieg); nadmierne krwawienie pooperacyjne (po zabiegu może dojść do plamienia krwią z linii szwów – to jest normalne, ale czasami krwawienie jest tak nasilone że nie ustaje samoistnie i wymaga założenia dodatkowego szwu na ranę); przedłużone gojenie się rany (w warunkach idealnych po kilku dniach rana jest zagojona, często w niektórych miejscach, na małych odcinkach proces gojenia trwa dłużej); infekcja ( każda rana operacyjna może ulec infekcji; zdarza się to rzadko i wymaga leczenia antybiotykami).

Powikłania miejscowe specyficzne dla labioplastyki:

Nadmierna korekta (mocne zmniejszenie warg sromowych mniejszych może spowodować, że w czasie np. jazdy konnej okolica przedsionka pochwy jest nadmiernie urażana);

Niewystarczająca korekta (czasami Pacjentka oczekuję większego zmniejszenia warg sromowych – wymaga to dodatkowego zabiegu);

Wynik zabiegu nigdy nie jest perfekcyjny, zawsze występuje pewna niedoskonałość i asymetria; W przypadku dużych nierówności lub asymetrii, które przeszkadzają Pacjentce konieczny jest kolejny zabieg udoskonalający wynik operacji;

Wynik operacji plastycznej oceniany jest subiektywnie i nie można przewidzieć reakcji psychologicznej pacjenta na wynik zabiegu; bywają przypadki pogorszenia nastroju w reakcji na zabieg.

Powikłania wydłużają okres rekonwalescencji, czasami wymagają kolejnych zabiegów.


Copyright 2013 by    E-sites group & Other Media.    All rights reserved.