Zaznacz stronę

Plastyka nosa

Plastyka Nosa – Galeria foto

Przed i 3 miesiące po plastyce nosa chrzęstnego i kostnego

Przed i 2 lata po plastyce nosa z garbkiem

Przed i 1 rok po plastyce nosa krzywego po urazie

Przed i 1 rok po korekcie nosa siodełkowatego przeszczepami chrząstki z uszu

Przed i po powtórnej (trzeciej) plastyce-rekonstrukcji nosa przeszczepami chrząstki z obu uszu