Zaznacz stronę

Konsultacja anestezjologiczna

Przed każdą operacją w asyście lekarza anestezjologa wymagana jest konsultacja anestezjologiczna. Lekarz anestezjolog ocenia i waży ryzyko związane z operacją w narkozie i podejmuje ostateczną decyzję o możliwości wykonania znieczulenia ogólnego w danym konkretnym przypadku.

Ryzyko związane z narkozą:

Objawy uboczne i powikłania związane z zabiegiem w narkozie: można je podzielić na bardzo częste (1 na 10); częste (1 na 100); rzadkie (1 na 1000); bardzo rzadkie (1 na 10 000) i wyjątkowo rzadkie (1 na 100 000);

Bardzo częste i częste: 1. Nudności i wymioty (mogą być spowodowane lekami; zwykle są łagodzone przez leki przeciwwymiotne, mogą trwać kilka h; a nawet kilka dni); 2. Ból gardła (wynika z obecności w czasie operacji rurki intubacyjnej; trwa kilka h do kilku dni; jest łagodzony przez leki do ssania i płukania gardła); 3. Splątanie, zaburzenia widzenia (mogą wynikać z działania leków do narkozy; mogą trwać kilka h); 4. Dreszcze (mogą być wynikiem wychłodzenia organizmu w czasie operacji, działania stresu i niektórych leków); 5. Ból głowy (może wynikać z samego zabiegu, leków, stresu, niedowodnienia; zwykle ustępują po kilku h; dobrze leczą się typowymi lekami przeciwbólowymi; jeśli się utrzymują wymagają dalszej diagnostyki i leczenia); 6. Swędzenie (może być reakcją na leki przeciwbólowe, np. morfina; może być reakcją na szwy, na środki dezynfekcyjne; swędzenie ustępuje po zastosowaniu innych leków); 7. Ból w innej okolicy niż operowana (zwykle w okolicy, gdzie występowały wcześniej bóle, np. bóle pleców; mogą one wynikać z długotrwałego nieruchomego leżenia na twardym stole operacyjnym); 8. Ból w miejscu wstrzykiwana leków (wstrzyknięcie leku domięśniowe i dożylne może w tej okolicy powodować ból); 9. Zasinienia, obrzęk i bolesność w miejscach wstrzykiwania leków; 10. Splątanie/ ubytki pamięci – jest to częsty objaw u ludzi starszych (zwykle jest to przejściowe ale może też trwać kilka dni lub tygodni);

Rzadkie objawy uboczne i powikłania związane z narkozą: 1. Infekcja dróg oddechowych prowadząca do niewydolności oddechowej (występuje częściej u palaczy i u pacjentów z chorobami płuc, np. astmą); 2. Problemy z pęcherzem moczowym (zdarzają się problemy z oddawaniem moczu po narkozie; czasami wymaga to cewnikowania pęcherza moczowego); 3. Depresja oddechowa (zbyt płytkie oddychanie spowodowane działaniem leków anestezjologicznych lub leków przeciwbólowych); 4. Uszkodzenie zęba, wargi lub języka w czasie intubacji (występuje to przy trudnych intubacjach w przypadku zesztywnienia stawów żuchwy, krótkiej i sztywnej szyi w przypadku innych przeszkód anatomicznych); 5. Pogorszenie się stanu chorób przewlekłych, które pacjent miał przed operacją (o wszystkich obecnych i przebytych chorobach powinien być poinformowany anestezjolog przed operacją; choroby te musza być dobrze kontrolowane; najczęstsze to: nadciśnienie tętnicze, choroby serca, udary, cukrzyca, choroby tarczycy); 6. Świadomość w trakcie zabiegu (zwykle pacjenci pamiętają okres tuż przed i tuż po zakończonym zabiegu – to normalne; zdarza się, że pacjenci twierdzą, że pamiętają coś z samej operacji); 7. Zakrzepica żylna i zatorowość płucna (każdy zabieg w narkozie, trwający powyżej 2 h, związany z unieruchomieniem w łóżku, szczególnie u osób starszych jest związany z większym ryzykiem zakrzepicy żylnej; można to ograniczyć poprzez podawanie profilaktycznie leków przeciwzakrzepowych, ale leki te zwiększają ryzyko powikłań w postaci krwiaka, co w chirurgii plastycznej może zniweczyć wynik operacji, a więc stosowanie tych leków nie jest rutynowe tylko należy je indywidualizować);

Bardzo rzadkie i wyjątkowo rzadkie objawy uboczne i powikłania związane z narkozą: 1. Uszkodzenie gałki ocznej (w trakcie zabiegu dochowuje się szczególnej ostrożności w celu ochrony oka – specjalne kropelki, zaklejanie plasterkami, ale istniej możliwość zacieku do oka środka dezynfekcyjnego co spowoduje podrażnienie rogówki; leczenie to kropelki do oczu); 2. Ciężkie uczulenie na leki (wyjątkowo rzadko dochodzi do bardzo ciężkich reakcji alergicznych, które mogą prowadzić nawet do zgonu; przed zabiegiem należy podać wszystkie alergie); 3. Uszkodzenie nerwów (niedowład lub zaburzenie czucia) może do tego dojść w trakcie znieczulenia regionalnego (podawanie igłą leków w okolicę nerwu lub w wyniku przewlekłego ucisku w czasie operacji); objawy zwykle ustępują samoistnie w czasie kilku tygodni lub miesięcy; 4. Zgon z powodu narkozy – szacuje się, że w Wielkiej Brytanii są to pojedyncze przypadki na milin operacji – powodem jest wystąpienie kilku powikłań równocześnie; 5. Awaria urządzeń anestezjologicznych.